Auktioner

AuktionDet finns lite olika former av auktioner, och den som håller i det kan även själv ändra lite på metoden. Så länge det är klart vad som gäller och inte gäller. Men överlag så innebär auktion att man köper saker genom en budgivning Den som lägger det högsta budet, eller den som la det sista (även då det högsta) innan tiden tog slut, har alltså vunnit köpet. Tiden på själva budgivningen varierar kraftigt, ofta beroende på vilka typer av auktioner det är som hålls. Exempelvis så finns det en blomsterauktion i Nederländerna där budgivningen sker inom endast fyra sekunder. Ser man då till auktioner inom fastigheter kan budgivningen ofta ligger över någon vecka. Det traditionella sätter att driva en auktion kallas för slagauktion. Vilken även är motsatsen det som senare kommit, nätauktioner. En slagauktion äger rum i en auktionssal eller på någon annan plats, med en utropare. Både privatpersoner och företag kan hålla auktion. Det finns stora internationella auktionssalar, och även större auktioner som hålls i Sverige, på det traditionella sättet.

Andra typer av auktioner är bland annat ljusauktion. Detta användes främst under 1490 – 1830, men förekommer även idag, men kanske i lite annorlunda form. Det riktiga sättet att driva en ljusauktion, görs genom att utroparen tänder en entums talgdank och så länge det brinner, så länge är budgivningsperioden. Det brukar ligga på ca 15-20 minuter, och eftersom att tiden inte var exakt blir det svårare för budgivarna att invänta sista sekund för att lägga sitt bud. På liknande vis bedrivs vissa auktioner på nätet, där datorn slumpmässigt väljer när budgivningen skall stoppas. Senare kom den engelska auktioner att ta över ljusauktioner. Det är en öppen auktion där budgivningstiden ligger på 90 sekunder när det kommer till mer värdefull konst och antikviteter vid så kallade kvalitetsauktioner. Enklare föremål auktionerades ut vid stadsauktioner eller bondeauktioner och budgivningsperioden ligger på ca 20 sekunder.

Holländsk auktion ter sig aningen annorlunda. Där börjar man med ett högre utgångsbud, som under budgivningstiden sänks till det att en köpare anmäler sig. Dessa auktioner brukar mestadels gälla färskvaror så som fisk, kött eller annat som inte klarar sig under en längre tid utan att ligga kylt, torkas eller tillagas. Därför prioriteras en snabb prissättning istället för att försöka uppnå en mer exakt prissättning som motsvarar det egentliga värdet för produkten.

Auktioner är försäljning genom budgivning, det som säljs kan vara allt från dagens fångst, dyrbar konst, hus och mer vardagliga saker.